13.دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه سیزدهم

❇️افسردگی یک تشخیص نسبتاً شایع در کودکان و نوجوانان است و با عوارض و خودکشی قابل توجهی در این جمعیت همراه است.

❇️درمان مبتنی بر شواهد از بیماری حاد سعی در جلوگیری از بروز افسردگی مقاوم به درمان یا سایر عوارض ضروری است.

❇️در شرایطی که پاسخ به درمان حاد ناکافی است ، پزشکان ابتدا باید عواملی را که ممکن است بر نتیجه تأثیر بگذارد ، در نظر بگیرند ، از جمله بیماری های روانپزشکی یا پزشکی ، عوامل استرس زا روانی و عدم سازگاری در درمان. مهارکننده های انتخابی بازگشت مجدد سروتونین (SSRI) اولین درمان برای افسردگی در کودکان و نوجوانان است.

❇️ برای افسردگی مقاوم به درمان ، قبل از آزمایش سایر داروهای ضد افسردگی ، سوئیچ به SSRI جایگزین توصیه می شود.

❇️روان درمانی مانند درمان شناختی رفتاری یا درمان بین فردی ممکن است پاسخ درمانی را بهبود بخشد. برای بررسی راهبردهای تقویت دارو برای افسردگی مقاوم به درمان در کودکان و نوجوانان ، تحقیقات بیشتری لازم است.

❇️درمان افسردگی در كودكان و نوجوانان معمولاً نیاز به داروسازی با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (TCAs) یا مهاركننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) ، و پس از آن روان درمانی است.

❇️در اکثر مطالعات ، TCA ها مؤثرتر از دارونما در درمان افسردگی در کودکان و نوجوانان نیستند. با این حال ، گزارش های اولیه نشان داده است که SSRI ها مؤثرتر و تحمل بهتری دارند.

❇️در بخش كمی از كودكان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان ، TCAs به علاوه لیتیم ، مهار كننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIs) یا درمان الكتریكی (ECT) مفید هستند. مطالعات بیشتری در مورد درمان افسردگی در کودکان و نوجوانان لازم است ، زیرا داده های بزرگسالان به راحتی نمی توانند برون یابی شوند

مقاله مرتبط با تدریس