جدیدترین میزکارگاه‌ها

5%
تخفیف

طرحواره درمانی

1,900,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی طرحواره درمانی  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر ایمان بنکدار سخی (روان شناس بالینی)…

1
1,900,000 تومان
10%
تخفیف

اضطراب و وسواس(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اضطراب و وسواس می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

12
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان…

7
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات جنسی( پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات جنسی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

مصاحبه انگیزشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

31
600,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(پیشرفته)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

30
700,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(مقدماتی)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

34
700,000 تومان

جدیدترین ورکـشاپ ژورنـال‌‌ها

هفته‌نامه ورکشاپ ژورنال (2)

90,000 تومان

هفته‌نامه شماره 2 اختلالات جنسی و سایکوز  

2
90,000 تومان

هفته‌نامه ورکشاپ ژورنال (1)

90,000 تومان

هفته‌نامه شماره 1 اختلالات جنسی و سایکوز  

5
90,000 تومان