20%
تخفیف

مصاحبه انگیزشی (پکیج کامل)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

5
800,000 تومان

رفتار درمانی شناختی (CBT)

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی CBT  می باشید. مدرسین دوره: خانم عصمت شجری (روان شناس بالینی) آقای دکتر احسان…

9
2,000,000 تومان

طرحواره درمانی تخصصی

محتوای میزکارگاه جلسه چهل و هفتم 47. طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه چهل و هشتم 48. طرحواره درمانی .…
7
350,000 تومان
20%
تخفیف

سایکوز – دارو (پکیج کامل)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

4
1,200,000 تومان

سایکوز – دارو ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 61. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (پیشرفته)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 25. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (مقدماتی)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. دکتر احسان فتوحی…
13
500,000 تومان
20%
تخفیف
8
1,200,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 51. دکتر احسان فتوحی…
13
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 27. دکتر احسان فتوحی…
19
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( مقدماتی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.دکتر احسان فتوحی 2.دکتر…
14
200,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج کامل تربیت جنسی (مقدماتی، پیشرفته، تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

5
1,000,000 تومان

تربیت جنسی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه بیست و سوم…
16
425,000 تومان

تربیت جنسی ( تخصصی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و ششم…
13
425,000 تومان

تربیت جنسی ( مقدماتی )

350,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 2. دکتر احسان فتوحی…
15
350,000 تومان

طرحواره درمانی پیشرفته

محتوای میزکارگاه 24. طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه بیست و پنجم 25.طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه بیست و…
6
350,000 تومان

طرحواره درمانی مقدماتی

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.روانشناسی مثبت نگر. دکتر…
40
300,000 تومان