5%
تخفیف

طرحواره درمانی

1,900,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی طرحواره درمانی  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر ایمان بنکدار سخی (روان شناس بالینی)…

1
1,900,000 تومان
10%
تخفیف

اضطراب و وسواس(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اضطراب و وسواس می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

12
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان…

7
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات جنسی( پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات جنسی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

مصاحبه انگیزشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

31
600,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(پیشرفته)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

30
700,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(مقدماتی)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

34
700,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

16
600,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان (تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل های سوپرویژن کارگاه می باشد.…

13
600,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان (پیشرفته)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

17
600,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(پیشرفته)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

15
600,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(مقدماتی)

800,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل 25 فایل صوتی تدریس می باشد.…

21
800,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان(مقدماتی)

800,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل 25 فایل صوتی تدریس می باشد.…

23
800,000 تومان

اختاپوس ( اعتیاد ، مرداب تصورات تو!)

رایگان!

دکتر احسان فتوحی

18
رایگان!