10%
تخفیف
6
1,800,000 تومان

اضطراب و وسواس (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

18
600,000 تومان

اضطراب و وسواس (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

27
700,000 تومان

اضطراب و وسواس (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

21
700,000 تومان
20%
تخفیف
8
1,200,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 51. دکتر احسان فتوحی…
13
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 27. دکتر احسان فتوحی…
19
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( مقدماتی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.دکتر احسان فتوحی 2.دکتر…
14
200,000 تومان