5%
تخفیف

طرحواره درمانی

1,900,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی طرحواره درمانی  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر ایمان بنکدار سخی (روان شناس بالینی)…

1
1,900,000 تومان
10%
تخفیف

اضطراب و وسواس(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اضطراب و وسواس می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

12
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات خلقی و مداخله در بحران خودکشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان…

7
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

اختلالات جنسی( پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی اختلالات جنسی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

مصاحبه انگیزشی(پکیج کامل)

1,800,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

11
1,800,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

31
600,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(پیشرفته)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

30
700,000 تومان

مصاحبه بالینی_تشخیصی(مقدماتی)

700,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. مدرس دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا)

34
700,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

16
600,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان (تخصصی)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله تخصصی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل های سوپرویژن کارگاه می باشد.…

13
600,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان (پیشرفته)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

17
600,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(پیشرفته)

600,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله پیشرفته این کارگاه می باشید. این دوره  شامل فایل صوتی تدریس می باشد. مدرس…

15
600,000 تومان

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان(مقدماتی)

800,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل 25 فایل صوتی تدریس می باشد.…

21
800,000 تومان

تربیت جنسی کودک و نوجوان(مقدماتی)

800,000 تومان

شما در حال آموزش در مرحله مقدماتی این کارگاه می باشید. این دوره  شامل 25 فایل صوتی تدریس می باشد.…

23
800,000 تومان

الف پلاس( مرحله اول اختلالات اضطرابی)

1,200,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

35
1,200,000 تومان

بالینت گروپ( تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

8
600,000 تومان

اختاپوس ( اعتیاد ، مرداب تصورات تو!)

رایگان!

دکتر احسان فتوحی

18
رایگان!
10%
تخفیف

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پکیج کامل)

1,800,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

0
1,800,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (تخصصی)

600,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

13
600,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پیشرفته)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

47
700,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (مقدماتی)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

14
700,000 تومان

شخصیت1

2,000,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی شخصیت1  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا) خانم دکتر…

11
2,000,000 تومان

بالینت گروپ( پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

11
700,000 تومان

بالینت گروپ (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

17
700,000 تومان