10%
تخفیف
7
1,800,000 تومان

اختلالات جنسی (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

16
600,000 تومان

اختلالات جنسی (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

17
700,000 تومان

اختلالات جنسی (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

22
700,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج کامل تربیت جنسی (مقدماتی، پیشرفته، تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

5
1,000,000 تومان

تربیت جنسی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه بیست و سوم…
16
425,000 تومان

تربیت جنسی ( تخصصی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و ششم…
13
425,000 تومان

تربیت جنسی ( مقدماتی )

350,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 2. دکتر احسان فتوحی…
15
350,000 تومان