9. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه نهم

❇️بررسی سرعت اثر سه داروی تثبیت کننده خلق ( لیتیوم + کاربامازپین، سدیم والپروات) و ترکیب آنها ( لیتیوم + کاربامازپین + لیتیوم + سدیم والپروات) بر روی حمله حاد مانیا در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی (MDA)

❇️حمله حاد مانیا یک بیماری شایع روانپزشکی بوده و در این حالت بیمار کنترل روانی خود را از دست داده و برای خود و دیگران خطرناک می‌باشد و با توجه به میزان بیماریهای روانی و کمبود امکانات و تختهای روانپزشکی کنترل هر چه سریعتر این بیماری بوسیله یک دارو یا ترکیب دارویی خاص جهت درمان هرچه سریعتر بیماران مبتلا به حمله حاد مانیا هدف این تحقیق قرار گرفت.

❇️ روشها و مواد: این پژوهش از نوع Clinical trial می‌باشد در این مطالعه تعداد ۲۱۳ بیمار که با تشخیص حمله حاد مانیا بستری شده بودند بصورت جایگزینی نوبتی در ۵ گروه درمانی شامل (I) : ۴۰ نفر تحت درمان با سدیم والپروات، (II) : ۳۶ نفر تحت درمان با لیتیوم، (III) : ۳۶ نفر تحت درمان با کاربامازپین، (IV) : ۳۸ نفر تحت درمان با ترکیب لیتیوم + کاربامازپین و ۳۷ (V) نفر تحت درمان با ترکیب لیتیوم + سدیم والپروات قرار گرفتند در طول درمان بیمار روزانه مصاحبه روانپزشکی شد و تغییرات شدت بیماری ثبت می‌شد و زمانی که کل علائم باقیمانده به نصف علائم بیماری در روز اول بستری تقلیل می‌یافت زمان پاسخ به درمان محسوب می‌شد. در صورت عدم پاسخ، درمان و معاینه بیمار تا سه هفته ادامه می‌یافت و پس از آن بیمار بعنوان مورد مقاوم به درمان با این داروها شناخته می‌شد. نتایج: بطور کلی در آزمون آنالیز واریانس مشخص شد که بیماران گروه (I) که داروی سدیم والپروات دریافت کردند بطور متوسط بعد از ۱۰/۱ روز ۸-۱۲) )، گروه (II) که لیتیوم دریافت کرده بعد از ۸/۸ روز ۷-۱۰/۵) )، گروه (III) که کاربامازپین دریافت کرده‌اند بعد از ۱۲/۶ روز ۱۰/۵-۱۴/۷) )، گروه (IV) که ترکیب لیتیوم + کاربامازپین دریافت کرده‌اند بعد از ۹/۴ روز ۷/۶-۱۱/۱) ) و گروه (V) که لیتیوم + سدیم والپروات دریافت کرده‌اند بعد از ۷/۱ روز ۸/۷) تا ۵/۶ ) به درمان پاسخ دادند.

❇️ با توجه به آزمونهای آماری دانکن ترکیب لیتیوم + سدیم والپروات با اختلاف معنی‌داری زودتر از کاربامازپین، سدیم والپروات و لیتیوم اثر کرده، کاربامازپین با اختلاف معنی‌داری دیرتر از لیتیوم، لیتیوم + کاربامازپین و لیتیوم + سدیم والپروات کرده، کاربامازپین با اختلاف معنی‌داری دیرتر از لیتیوم، لیتیوم + کاربامازپین و لیتیوم + سدیم والپروات اثر کرده است.

❇️ بین سایر گروهها تفاوتهایی وجود دارد ولی در حد معنی‌داری نمی‌باشد. PV=۰/۰۰۳ میزان اثر داروی سدیم والپروات ۸۰ درصد، لیتیوم ۸۹ درصد، کاربامازپین ۶۹ درصد، لیتیوم + کاربامازپین ۸۷ درصد و لیتیوم + سدیم والپروات ۹۲ درصد بدست آمد. بحث و نیتجه‌گیری: بطور کلی می‌توان گفت که ترکیب دارویی لیتیوم + سدیم والپروات نسبت به سایر داروها یا ترکیبات دارویی تثبت کننده خلق در زمان کوتاهتری باعث درمان حمله حاد مانیان می‌شود و میزان اثر آن هم روی ایم بیماران زیادتر از سایر داروها می‌باشد.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج مطالعات دیگر همخوانی دارد.

❇️درمان های دارویی در اختلال دوقطبی: مروری بر گزینه های درمانی فعلی

❇️سابقه و هدف: اختلال دوقطبی یک بیماری روانی است که با دوره هایی از خلق و خوی بالا همراه با دوره های افسردگی مشخص می شود.

❇️ پیشگیری از عود طولانی مدت در اختلال دو قطبی چالش برانگیز است ، که تعداد قابل توجهی از بیماران پس از تثبیت اولیه خلقی عود می کنند.

❇️ درمان اولیه این بیماری پیچیده است و معمولاً در مراقبت های ثانویه رخ می دهد. در حالی که هیچ درمانی شناخته شده برای اختلال دوقطبی وجود ندارد ، مشخص شده است که چندین روش درمانی در مدیریت قسمتهای حاد و حفظ بهبودی طولانی مدت مؤثر است.

❇️ داروهای کلیدی دارویی در اختلال دو قطبی نمک لیتیوم ، ضد صرع و ضد روانپریشی است و اینها محور این بررسی خواهد بود.

❇️هدف: در این بررسی سعی شده است تا درمان های کلیدی دارویی مورد استفاده در درمان و پیشگیری از عود این بیماری بیان شود. مواد و روش ها: یک جستجوی MEDLINE انجام شد ، و ادبیات موجود متعاقباً مورد بررسی قرار گرفت ، از جمله متاآنالیزها ، بررسی ها و کارآزمایی های بالینی اصلی. يافته ها: راهكارهاي مديريتي را مي توان در درمان تظاهرات حاد شيديا و افسردگي و نگهداري بهبودي بلند مدت تقسيم بندي كرد.

❇️مشخصات جانبی گسترده چندین ضد روانپزشکی به این معنی است که گروه های بیمار خاصی وجود دارند که ممکن است غیرقابل تحمل یا منع مصرف باشند.

❇️لیتیم به عنوان یک روش نگهدارنده بسیار کارآمد ظاهر می شود اما بار نظارت دارو درمانی را حفظ می کند. ضد صرع نقش مهمی در حفظ تركیب بازی می كنند اما با عوارض جانبی جدی و البته نادر مرتبط هستند.

❇️نتيجه گيري: عليرغم اثربخشي داروهاي مورد بحث در اين مقاله ، مكانيسم هاي اساسي عملكرد آنها هنوز كاملاً مشخص است.

❇️با این وجود ، این روشهای درمانی اصلی همچنان در مدیریت اختلال دوقطبی ابزارهای اساسی هستند.

مقاله مرتبط با تدریس