الف پلاس( مرحله اول اختلالات اضطرابی)

1,200,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

35
1,200,000 تومان

بالینت گروپ( تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

8
600,000 تومان
10%
تخفیف

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پکیج کامل)

1,800,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

0
1,800,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (تخصصی)

600,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

13
600,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پیشرفته)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

47
700,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (مقدماتی)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

14
700,000 تومان

شخصیت1

2,000,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی شخصیت1  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا) خانم دکتر…

11
2,000,000 تومان

بالینت گروپ( پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

11
700,000 تومان

بالینت گروپ (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

17
700,000 تومان

حافظه و بیلبوردهای شهرم

مدرس: دکتر احسان فتوحی

0
350,000 تومان
11%
تخفیف
7
800,000 تومان

تکنونوروسایکولوژی (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

2
350,000 تومان

تکنونوروسایکولوژی (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

2
350,000 تومان

تکنونوروسایکولوژی (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

4
300,000 تومان
10%
تخفیف
7
1,800,000 تومان

کیس ریپورت (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

9
600,000 تومان

کیس ریپورت (پیشرفته)

700,000 تومان

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

11
700,000 تومان

کیس ریپورت (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

20
700,000 تومان
10%
تخفیف
7
1,800,000 تومان

اعتیاد (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

3
600,000 تومان

اعتیاد (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

6
700,000 تومان

اعتیاد (مقدماتی)

700,000 تومان

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

5
700,000 تومان
10%
تخفیف
6
1,800,000 تومان