رفتار درمانی شناختی (CBT)

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی CBT  می باشید. مدرسین دوره: خانم عصمت شجری (روان شناس بالینی) آقای دکتر احسان…

9
2,000,000 تومان

طرحواره درمانی تخصصی

محتوای میزکارگاه جلسه چهل و هفتم 47. طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه چهل و هشتم 48. طرحواره درمانی .…
7
350,000 تومان
17%
تخفیف
7
1,000,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

8
425,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (پیشرفته)

محتوای میزکارگاه 22. اطفال و فرزند پروری. دکتر احسان فتوحی جلسه بیست و سوم 23. اطفال و فرزند پروری. دکتر…
9
425,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (مقدماتی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه اول 1. اطفال…
10
350,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و یکم…
0
300,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (پیشرفته)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 21. ارگوتراپی. دکتر احسان…
0
300,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (مقدماتی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. ارگوتراپی. دکتر احسان…
18
300,000 تومان

طرحواره درمانی پیشرفته

محتوای میزکارگاه 24. طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه بیست و پنجم 25.طرحواره درمانی . ایمان بنکدار جلسه بیست و…
6
350,000 تومان

طرحواره درمانی مقدماتی

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.روانشناسی مثبت نگر. دکتر…
40
300,000 تومان