20%
تخفیف

سایکوز – دارو (پکیج کامل)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

4
1,200,000 تومان

سایکوز – دارو ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 61. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (پیشرفته)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 25. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (مقدماتی)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. دکتر احسان فتوحی…
13
500,000 تومان