الف پلاس( مرحله اول اختلالات اضطرابی)

1,200,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

35
1,200,000 تومان
10%
تخفیف

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پکیج کامل)

1,800,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

0
1,800,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (تخصصی)

600,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

13
600,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (پیشرفته)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

47
700,000 تومان

شخصیت؛ هیجان و واگن های این قطار2 (مقدماتی)

700,000 تومان

مدرس: ایمان بنکدار سخی دکتر احسان فتوحی

14
700,000 تومان

شخصیت1

2,000,000 تومان

شما در حال آموزش کارگاه تخصصی شخصیت1  می باشید. مدرسین دوره: آقای دکتر احسان فتوحی(عضو انجمن روانپزشکان اروپا) خانم دکتر…

11
2,000,000 تومان

MMPSE (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

21
500,000 تومان

MMPSE (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

21
500,000 تومان

MMPSE (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

31
500,000 تومان